Στο Φραρώ Νάξου, μία περιοχή σχετικά αποκεντρωμένη από τον τουριστικό πυρήνα του νησιού, μία ομάδα Ναξιωτών αποφάσισε να διοχετεύσει την περιβαλλοντική της ευαισθησία σε μία ανακυκλωτική εταιρεία που θα αναβάθμιζε τη ζωή του νησιού και θα τόνωνε την οικολογική συνείδηση των κατοίκων.

Η Νάξος έχει οικολογική συνείδηση

Εφαλτήριο για το εγχείρημα αυτό ήταν η παρακολούθηση από τον Βασίλη Βασιλάκη ενός ενημερωτικού σεμιναρίου σχετικά με την ανακύκλωση, πριν από περίπου δύο χρόνια στη Σαντορίνη. Η δυνατότητα μετατροπής τόνων απορριμμάτων σε μία ελαχιστοποιημένη ανακυκλώσιμη μάζα πυροδότησε την ιδέα να κατασκευάσει ένα μηχάνημα που να υλοποιεί το εν λόγω έργο. Άλλωστε, για τον κύριο Βασιλάκη, οι μηχανολογικοί πειραματισμοί συνιστούν καθημερινή ενασχόληση στο Μηχανουργείο που διατηρεί στο νησί από το 1980!

Όπερ και εγένετο! Η εταιρεία «ReCyclades» πήρε σάρκα και οστά τον Σεπτέμβριο του 2017, με πρωταρχικό στόχο να αξιοποιεί στο 100% τις βασικές ροές ανακύκλωσης (βλ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) της Νάξου και με όραμα να μετατραπεί σε ανακυκλωτική εταιρεία-πρότυπο, εξαπλώνοντας τις δραστηριότητές της σε όλες τις Κυκλάδες (όπως μαρτυρά, άλλωστε, και το όνομά της).

[dropcap type=»background»]Ό[/dropcap]Όπερ και εγένετο! Η εταιρεία «ReCyclades» πήρε σάρκα και οστά τον Σεπτέμβριο του 2017, με πρωταρχικό στόχο να αξιοποιεί στο 100% τις βασικές ροές ανακύκλωσης (βλ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) της Νάξου και με όραμα να μετατραπεί σε ανακυκλωτική εταιρεία-πρότυπο, εξαπλώνοντας τις δραστηριότητές της σε όλες τις Κυκλάδες (όπως, μαρτυρά, άλλωστε, και το όνομά της).

Σήμερα, αν και η εταιρεία αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, όπως:

  • ισχνή ενημέρωση των κατοίκων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης
  • υψηλό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών
  • ασταθής παραγωγή της ανακυκλωτικής ύλης (δεδομένου ότι εξαρτάται από την εκάστοτε χρονική περίοδο στο νησί), με αποτέλεσμα και την ασταθή αυξομείωση του μηνιαίου κόστους της εταιρείας
  • έλλειψη οχημάτων αποκομιδής και οικιακών κάδων συλλογής

…αυτές δεν στέκονται ως τροχοπέδη στην πραγμάτωση του στόχου της ομάδας, έχοντας καταφέρει με δικιά της πρωτοβουλία και σε μόλις ένα έτος, να ανακυκλώσει πάνω από 350 τόνους υλικού!

Κλείνοντας, ζητήσαμε από την ομάδα της «ReCyclades» να μας δώσει κάποιες συμβουλές ορθολογικού τρόπου ανακύκλωσης, που μπορεί ο καθένας μας να ακολουθήσει. Μας είπαν, λοιπόν, ότι:

  1. τα υλικά που ανακυκλώνουμε είναι το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό.
  2. πρέπει να καθαρίζουμε πολύ καλά τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες μετά τη χρήση τους και να αφαιρούμε τα υπολείμματα τροφών που βρίσκονται μέσα σε αυτές, πριν την απόρριψή τους.
  3. πρέπει να διαχωρίζουμε το οικιακό ανακυκλώσιμο υλικό, ανάλογα με το εάν είναι γυαλί, χαρτί, μέταλλο ή πλαστικό, ώστε να διευκολύνουμε τη μετέπειτα διαλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ανακυκλωτική Κυκλάδων ΙΚΕ, 22850 22681, Φραρώ, Νάξος

Tags : featured